มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ( มสว.)

กิจกรรม สร้างสุขผู้สูงวัย มสว.ทต.ตระการพืชผล
18 ส.ค. 2023 14:27:49 มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ( มสว.) เทศบาลตำบลตระการพืชผล 129
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 กิจกรรม สร้างสุขผู้สูงวัย มสว.ทต.ตระการพืชผล นางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้พบปะกับสมาชิกผู้สูงอายุ ทุกวันศุกร์ สุข_5_มิติ ...
กลุ่มผู้สูงอายุ มสว. ได้ร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการ ประกวดคัดเลือกกลุ่มเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ
15 ส.ค. 2023 13:30:00 มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ( มสว.) เทศบาลตำบลตระการพืชผล 117
วันที่ 3 สิงหาคม 2566  กลุ่มผู้สูงอายุ มสว. ได้ร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการ ประกวดคัดเลือกกลุ่มเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ @ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านดอนใหญ่
การตรวจสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลตระการพืชผล
11 ส.ค. 2023 13:45:00 มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ( มสว.) เทศบาลตำบลตระการพืชผล 134
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมผู้สูงอายุ มสว. วันนี้ได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลตระการพืชผล
ร่วมฟ้อนรำต้อนรับ ขบวนเทียนพรรษาตระการพืชผล เพื่อร่วมงานประกวด ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
9 ส.ค. 2023 13:55:00 มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ( มสว.) เทศบาลตำบลตระการพืชผล 177
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ร่วมฟ้อนรำต้อนรับ #ขบวนเทียนพรรษาตระการพืชผล เพื่อร่วมงานประกวด #ประเพณีแห่เทียนพรรษา #จังหวัดอุบลราชธานี เหลืองอร่าม สวยงาม ตระการตา
สมาชิกผู้สูงอายุ มสว.ได้ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ เฉลิมฉลองเทียนพรรษา
7 ส.ค. 2023 09:00:00 มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ( มสว.) เทศบาลตำบลตระการพืชผล 139
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  สมาชิกผู้สูงอายุ มสว.ได้ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ เฉลิมฉลองเทียนพรรษา #อำเภอตระการพืชผล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิธีใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
26 ก.ค. 2023 15:00:00 มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ( มสว.) เทศบาลตำบลตระการพืชผล 91
วันที่ 2 กับการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ หลักสูตร #การจักสานเส้นพลาสติก วันนี้สมาชิกตั้งใจทำอย่างขมักเขม้น โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิธีใหม่ กลุ่มผู้สูงอ...
TOP