ต้นไม้ประจำเทศบาลตำบลตระการพืชผล

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 09:16:26 839

ต้นทองกวาว หรือ ต้นจาน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง ๕-๑๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ดอก ออกเป็นช่อแบบไม่แตกแขนง ตามกิ่งก้านและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว ๒-๑๕ ซม.

TOP