ติดต่อ เทศบาลตำบลตระการพืชผล

เทศบาลตำบลตระการพืชผล
หมู่ที่ 5 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
โทร: 045-481820
E-mail: saraban_05341101@dla.go.th
นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล โทร. 081-879-0192
นายรังสันติ์ ชนะพาห์ รองนายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล โทร. 084-824-8989
นายนิรัณ โทนผุย รองนายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล โทร. 084-246-9729
นายสุบรรณ์ ผาลีพัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล โทร. 087-256-3428
นายสุริยัน ประสาร เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล โทร. 093-329-2520

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

Facebook

TOP