กิจกรรม

เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาด ถนนเกษมสมบัติ ( Big Cleaning Day )
9 เม.ย. 2024 14:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 34
วันที่ 9 เมษายน 2567      เทศบาลตำบลตระการพืชผลได้กำหนด จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาด ถนนเกษมสมบัติ ( Big  Cleaning  Day ) โดยเริ่ม ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านเนรมิตร - หอประ...
เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
6 เม.ย. 2024 14:48:22 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 31
วันที่ 6 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล นายนิรัณ  โทนผุย  รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ นายกเ...
รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
5 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 36
  วันที่ 4 - 5 เมษายน 2567      นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรี /นางพัชรา ทองสุขดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา / นางอรอุมา ชัยน้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ/นางสาวพัชรี อ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล เปิดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
3 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 28
วันที่ 3 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แขวงทาง...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ หมู่ที่ 7
2 เม.ย. 2024 16:33:44 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 35
วันที่ 2 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายรังสันติ์  ชนะพาห์  รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายนิรั...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567
2 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 28
วันที่  2 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผลออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567
1 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 21
วันที่  1 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ป...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
1 เม.ย. 2024 15:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 20
วันที่  1  เมษายน  2567         เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายสิปปภาส นพเคราะห์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแ...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ชุมชน หมู่ที่ 1,3,4
29 มี.ค. 2024 13:28:08 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 444
วันพุธที่ 27 มีนาคม  2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพ...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ชุมชน หมู่ที่ 5
29 มี.ค. 2024 13:24:29 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 30
วันพฤหัสบดีที่  28 มีนาคม  2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
28 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 37
วันที่ 28 มีนาคม 2567        เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายนิรัณ  โทนผุย  รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายสิปปภาส...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
27 มี.ค. 2024 17:43:32 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 48
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายสิปปภาส นพเคราะห์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในชุมชนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (ชุมชน Like ขยะ )
26 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 22
วันที่  26  มีนาคม  2567         เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในชุมชนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (ช...
ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
25 มี.ค. 2024 16:02:01 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 48
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายนิรัณ  โทนผุย  รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายสิปปภาส  นพเคราะห์  รองปล...
เทศบาลตำบลตระการพืชผลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำงบประมาณ 2567
25 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 53
วันที่ 25 มีนาคม 2567            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตระการพืชผลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผลได้ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแ...
นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด ,ศพด.วัดกุญชราราม และศพด.วัดสิทธิทนนชัย
20 มี.ค. 2024 17:33:26 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 49
 นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ. มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด ,ศพด.วัดกุญชราราม และศพด.วัดสิทธิทนนชัย &nb...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
19 มี.ค. 2024 17:46:20 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 51
วันที่ 19 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายรังสันติ์  ชนะพาห์  รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายนิรัณ  โทนผุย  รองนา...
เทศบาลตำบลตระการพืชผลร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่น 18 มีนาคม 2567
18 มี.ค. 2024 17:13:35 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 44
วันที่ 18  มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา  09.00 น  ณ  หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี  นางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ  มอบหมายให้  นายสุริยัน  ประสาร  เลขานุการนาย...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ การตรวจเยี่ยม ของนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
16 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 63
วันเสาร์ที่  16 มีนาคม  2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลตระการพืชผล             โดย นายรังสันติ์  ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย พนักงา...
กิจกรรมโครงการถนนคนเดิน “กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ” เพลิดเพลินไปกับสินค้า อาหาร และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย ณ บริเวณถนนรอบหนองขุหลุ (ด้านหน้าหอไตร)
15 มี.ค. 2024 10:50:40 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 55
เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2567  เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดิน “กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ” เพลิดเพลินไปกับสินค้า อาหาร และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบ...
TOP