กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตระการพืชผล
30 พ.ย. 2023 16:55:35 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 18
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลตระการพืชผล ครั้งที่  1 / 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลตระการพืชผล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ สมัยที่สี่
29 พ.ย. 2023 15:20:45 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 30
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ในวันที่   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ประจำปี 2566 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล (ชั้น3)
ประชุมซักซ้อมจัดเตรียมงานโครงการเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล
20 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 289
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566          นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล มอบ นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย  หั...
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 196
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566         นาง จันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service :OSS)
15 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 551
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566           โดยนาง จันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล และ นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย &nb...
ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2567
14 พ.ย. 2023 13:47:41 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 437
ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 
การจัดประชุม คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า
9 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 572
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566        นายรังสันติ์  ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล  เป็นประธานในการจัดประชุม คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน...
นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ร่วมต้อนรับคณะ เจ้าหน้าที่ จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
8 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 619
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล,คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะ เจ้าหน้าที่ จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี , สำนักงานสาธ...
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3
7 พ.ย. 2023 15:01:45 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 107
7 พฤศจิกายน 2566 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล คณะผู้บริหาร/คณะสมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล เชิญประชุมปรึกษาหารือการจ...
นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบแพมเพิร์สให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล
6 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 38
วันที่ 6 พฤศจิกายน  2566                 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ร่วมกับ นายสุรสิทธิ์  เกิดผล ปลัดอาวุโสอำเภอตระกา...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ นายศรัณย์ ศรีเมือง(ผู้อำนวยการกองช่าง) นางสาวศิริพร ไชยรินทร์(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
1 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 38
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566           เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล นาย รังสันต์ ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรี นายนิรัณ โทนผ...
งานแข่งเรือประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566
30 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 47
ประมวลภาพ วันที่29 ตุลาคม 2566 งานแข่งเรือประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566
ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 54
วันที่ 23 ตุลาคม 2566             นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล นายรังสันต์ ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรี นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้ว...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน และหน้าร้านพงศ์พันธ์
17 ต.ค. 2023 13:36:03 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 61
วันที่  17 ตุลาคม  2566           นาย สุริยัน ประสาร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ร่วมกับ กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ บริ...
การประชุม การจัดงานแข่งเรือประเพณีออกพรรษาตระการพืชผล ประจำปี 2566
17 ต.ค. 2023 13:03:46 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 106
วันที่ 17 ตุลาคม  2566           โดยนาง จันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล และนายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย  ค...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี 2566
16 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 47
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566            ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล (ชั้...
ร่วมกิจกรรม พิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และกิจกรรม โครงการจิตอาสา
13 ต.ค. 2023 12:06:38 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 41
วันที่ 13 ตุลาคม 2566          นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล มอบหมาย ให้นายรังสันต์ ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรี นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรี นายสุ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาด ( Big Cleaning Day )
9 ต.ค. 2023 13:31:16 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 58
วันที่ 9 ตุลาคม 2566        เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดย กองสาธารณสุขฯ  ร่วมกับ กองช่าง และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาด ( Big Cleaning D...
การประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม (ชั้น3)
6 ต.ค. 2023 14:17:02 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 46
วันที่ 6 ตุลาคม  2566          โดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและโอนย้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
27 ก.ย. 2023 15:30:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 90
วันที่ 27 กันยายน 2566              เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและโอนย้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางจันทนา  พิทัก...
TOP