อำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2023 04:51:14 520

หน้าที่สำคัญ 3 ประการ ช่วยชีวิต พิทักษ์ทรัพย์สิน (การป้องกันอัคคีภัย,ดับเพลิง และ ป้องกันการติดต่อลุกลาม) 

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีปฎิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้น มีระเบียบวินัยดีที่จะแก้ไขในเหตุการณ์นั้นๆ ได้ เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

เทศบาลตำบลตระการพืชผล มีอุปกรณ์และรถดับเพลิงดังนี้ 

รถยนต์ดับเพลิง ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน คัน 

รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร จำนวน คัน 

รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดาบรรจุ 12,000 ลิตร จำนวน คัน 

รถยนต์ครวจการณ์ จำนวน คัน 

สายส่งน้ำดับเพลิง ความยาว 20 เมตร จำนวน เส้น 

หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน หัว 

ถังสารเคมี จำนวน ถัง 

รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน คัน 

ชุดผจญเพลิง ACD จำนวน ชุด

TOP