วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรับปรุงล่าสุด 24 ก.พ. 2023 09:55:21 1,362

“บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม งามล้ำหอไตร งานใหญ่แข่งเรือ ใส่ใจการศึกษา พัฒนาบ้านเมือง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม ”

TOP