วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ร่วมฟ้อนรำต้อนรับ

#ขบวนเทียนพรรษาตระการพืชผล

เพื่อร่วมงานประกวด #ประเพณีแห่เทียนพรรษา #จังหวัดอุบลราชธานี

เหลืองอร่าม สวยงาม ตระการตา