วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

         นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล มอบ นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมซักซ้อมจัดเตรียมงานโครงการเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล