วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567       
            นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยนายสิปปภาส นพเคราะห์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 โดยมีนางพัชรา ทองสุขดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาล1 ขุหลุประชาวิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้

ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล1 ขุหลุประชาวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี