วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
     เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ แหล่งเรียนรู้ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร บริเวณด้านข้างสำนักทะเบียนฯ/งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลตระการพืชผล