วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
    เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนางนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือฯ ณ บ้านดอนทับช้างหมู่ที่ 6 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี