วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:45 น.

        เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเหตุไฟไหม้ บ้านเรือนประชาชน ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 6 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ 2 นายได้นำรถตรวจการณ์ (นาวา08) ออกระงับเหตุเบื้องต้น โดยใช้ถังเคมีดับเพลิง จำนวน 3 ถัง และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6,000ลิตร ต่อมาเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 3 นาย เข้าระงับเหตุ พบเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านบริเวณชั้นล่าง ซึ่งมีผู้อาศัย 1 คน แต่ขณะเกิดเหตุออกไปทำงานนอกบ้าน ตรวจสอบเบื้องต้น พบ ทีวี 1 เครื่อง เตาอบไมโครเวฟ 1 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง ตู้เสื้อผ้า 1 หลัง ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเเต่อย่างไดและ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯกลับถึงที่ตั้ง 10.25 น.