เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องดับเพลิงเคมีพร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบความพร้อมถังดับเพลิงในชุมชนทั้ง 9 ชุมชน เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมทุกชุมชน