วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
         เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้จัดประเมินผลโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภา นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ,นายเสรี เรืองแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้ให้เกียรติพบปะกับสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ทั้ง 9 ชุมชน