เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้นำคณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้สามารถนำกลับมาพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปแก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนชุมชน กลุ่มเกษตรเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี