เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้นำคณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จังหวัดระยอง