วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
       
นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นางพัชรา ทองสุขดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 ขุหลุประชาวิทยาคาร ได้มอบเงินทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีภาคเรียนที่2/2566 ณ โรงเรียนเทศบาล1 ขุหลุประชาวิทยาคาร