16กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลโครงการฯ

เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทำกิจกรรมประเมินผลโครงการฯหลังจากได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี - จังหวัดศรีสะเกษ