วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

         เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยได้รับเกียรติจาก นายเทพศิรินทร์  อิ่มใจ นายอำเภอตระการพืชผล ประธานเปิดงานโครงการฯ และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯครั้งนี้ 350 คน และจะได้นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป