วันที่ 9 เมษายน 2567
     เทศบาลตำบลตระการพืชผลได้กำหนด จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาด ถนนเกษมสมบัติ ( Big  Cleaning  Day ) โดยเริ่ม ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านเนรมิตร - หอประปา  เพื่อความสะอาดเรียบร้อย , ลดฝุ่น ละออง PM 2.5 และเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับวันสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงโดย นางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมออกดำเนินการในครั้งนี้