กิจกรรม

โครงการตรวจสอบความพร้อมถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและตรวจสอบความพร้อมท่อธารดับเพลิง (ประปาหัวแดง)
30 พ.ค. 2024 17:02:52 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 3
เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องดับเพลิงเคมีพร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบความพร้อมถังดับเพลิงในชุมชนทั้ง 9 ชุมชน เ...
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี พ.ศ. 2567
30 พ.ค. 2024 16:55:36 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 3
เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล และโรงพยาบาลตระการพืชผล ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโค...
โครงการตรวจสอบความพร้อมถังเคมีดับเพลิงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 พ.ค. 2024 15:35:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 8
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินงานโครงการตรวจสอบความพร้อมถังเคมีดับเพลิงในชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเ...
การประเมินผลโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
16 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 134
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567          เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้จัดประเมินผลโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดการประเมินผลโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15 พ.ค. 2024 15:55:59 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 49
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล(ชั้น 3) เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้จัดให้มีการประเ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้สามารถนำกลับมาพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปแก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนชุมชน กลุ่มเกษตรเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
13 พ.ค. 2024 16:15:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 35
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้นำคณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกไปศึกษาดูงานด...
ทศบาลตำบลตระการพืชผล ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จังหวัดระยอง
13 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 139
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้นำคณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกไปศึกษาดูงานด...
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล (กิจกรรมทำขนมไทย/ขนมเทียน)
26 เม.ย. 2024 15:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 65
วันที่ 26 เมษายน 2567          นายรังสันติ์  ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล (กิจกรร...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาด ถนนเกษมสมบัติ ( Big Cleaning Day )
9 เม.ย. 2024 14:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 104
วันที่ 9 เมษายน 2567      เทศบาลตำบลตระการพืชผลได้กำหนด จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาด ถนนเกษมสมบัติ ( Big  Cleaning  Day ) โดยเริ่ม ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านเนรมิตร - หอประ...
เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
6 เม.ย. 2024 14:48:22 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 51
วันที่ 6 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล นายนิรัณ  โทนผุย  รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ นายกเ...
รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
5 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 95
  วันที่ 4 - 5 เมษายน 2567      นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรี /นางพัชรา ทองสุขดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา / นางอรอุมา ชัยน้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ/นางสาวพัชรี อ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล เปิดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
3 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 64
วันที่ 3 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แขวงทาง...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ หมู่ที่ 7
2 เม.ย. 2024 16:33:44 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 60
วันที่ 2 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายรังสันติ์  ชนะพาห์  รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายนิรั...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567
2 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 51
วันที่  2 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอ...
เทศบาลตำบลตระการพืชผลออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567
1 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 39
วันที่  1 เมษายน 2567       เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ป...
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
1 เม.ย. 2024 15:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 39
วันที่  1  เมษายน  2567         เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล, นายสิปปภาส นพเคราะห์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแ...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ชุมชน หมู่ที่ 1,3,4
29 มี.ค. 2024 13:28:08 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 463
วันพุธที่ 27 มีนาคม  2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพ...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ชุมชน หมู่ที่ 5
29 มี.ค. 2024 13:24:29 กิจกรรม เทศบาลตำบลตระการพืชผล 50
วันพฤหัสบดีที่  28 มีนาคม  2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ...
TOP