นายกคุยกับประชาชน

เทศบาลตำบลตระการพืชผล


ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

ประกาศสำนักปลัด

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

ข่าวสารภายใน

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

ข่าวสารภายนอก

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

แผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

  • แผนการดำเนินงานประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • รายงานการประชุมสภา
  • รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
  • แผนอัตรากำลัง
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น

Social Facebook

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

ผลงานที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

จัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

ประกาศเทศบาลเทศบาล

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

E-Service

บริการข้อมูลออนไลน์

บุคลากรภายใน

หน่วยงานของเทศบาล

Links

เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆสำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล
หมู่ที่ 5 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 045-481820 เบอร์โทรสาร 045-481821
: สำนักงาน เทศบาลตำบลตระการพืชผล : saraban_05341101@dla.go.th

บริษัท อัครวินท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดูแลระบบ | system by pbsoft company limited | CopyRight @2022 by www.tambontrakan.go.th