นายกคุยกับประชาชน

นายกคุยกับประชาชน

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 08:49:24
จำนวนเข้าชม 669 ครั้ง


เทศบาลตำบลตระการพืชผล เป็นแผ่นดินแม่ที่ดิฉันรักและผูกพันมาทั้งชีวิต ดิฉันมีเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตมากมาย ที่ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 8 เดือนที่ผ่านมา ดิฉันมีความจริงใจ ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังผลงานที่ปรากฏ เช่น งานบุญประเพณีตำบล , โครงการขยายถนนรองรับยานพหนะในการขนส่ง , ปรับปรุง บำรุงรักษาทางสาธารณะประโยชน์ , ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สุดท้าย ดิฉันขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้อ ...

ประมวลภาพผลงานที่ผ่านมา

Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer
Image layer

เทศบาลตำบลตระการพืชผล เตรียมพร้อมอาเซียน

แนะนำหน่วยงานองค์กร

+ ดูข้อมูลทั้งหมด

สำนักปลัดเทศบาล ตำบลตระการพืชผล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 11:01:25
จำนวนเข้าชม 1519 ครั้ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
-งานประชาสัมพันธ์
-งานนิติการ < ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 11:00:19
จำนวนเข้าชม 849 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ...

กองคลัง

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:59:36
จำนวนเข้าชม 922 ครั้ง

คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล ภาษีที่เทศบาลเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเ ...

กองช่าง

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:58:43
จำนวนเข้าชม 952 ครั้ง

การขออนุญาตก่อสร้าง 1.ก่อสร้างอาคาร,รั้ว,ป้าย ฯลฯ 2.ดัดแปลงอาคาร 3.รื้อ ...

ผลงานที่ผ่านมา

+ ดูข้อมูลทั้งหมด

ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

ข้อมูลล่าสุด: 2018-03-29 10:18:13
จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักส ....

อบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงทัศนศึกษาดูงาน

ข้อมูลล่าสุด: 2018-03-29 10:15:12
จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

การจัดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงทัศนศึกษาดูงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ ....

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)2561

ข้อมูลล่าสุด: 2018-03-29 10:11:42
จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี ....

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

ข้อมูลล่าสุด: 2018-03-29 10:09:19
จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภนำข้าราชการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำ ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

+ ดูข้อมูลทั้งหมด

หมวด ขาวสารภายนอก | ประกาศการรับโอนพนักงานครูเทศบาล

เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผลมาดำ ....

ข้อมูลล่าสุด: 2018-02-19 14:37:17

หมวด ขาวสารภายนอก | ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบ ....

ข้อมูลล่าสุด: 2018-01-19 13:52:15

หมวด ขาวสารภายนอก | ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ....

ข้อมูลล่าสุด: 2017-05-22 11:13:45

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+ ดูข้อมูลทั้งหมด

ประกาศผลสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานรักษาของ

ข้อมูลล่าสุด: 2017-09-22 21:04:50
จำนวนเข้าชม 171 ครั้ง

ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาธนานุบาล เทศบาลตำบลตระการพืชผลในตำแหน่งพนั ....

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเ

ข้อมูลล่าสุด: 2017-09-21 14:17:51
จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผลโดยการรับโอน(ย้าย)และขอความอนุเ ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลล่าสุด: 2017-09-14 19:32:28
จำนวนเข้าชม 187 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค. ) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน พนักงานรักษาของ

ข้อมูลล่าสุด: 2017-08-16 20:08:45
จำนวนเข้าชม 204 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ....

ลิงค์เชื่อมต่ออื่นๆ