นายกคุยกับประชาชน | นายกคุยกับประชาชน

share

อัพเดท: 2014-05-25 08:49:24
จำนวนเข้าชม 897 ครั้ง

นายกคุยกับประชาชน

เทศบาลตำบลตระการพืชผล เป็นแผ่นดินแม่ที่ดิฉันรักและผูกพันมาทั้งชีวิต ดิฉันมีเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตมากมาย ที่ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 8 เดือนที่ผ่านมา ดิฉันมีความจริงใจ ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังผลงานที่ปรากฏ เช่น งานบุญประเพณีตำบล , โครงการขยายถนนรองรับยานพหนะในการขนส่ง , ปรับปรุง บำรุงรักษาทางสาธารณะประโยชน์ , ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สุดท้าย ดิฉันขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้องที่ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนให้ดิฉันและคณะบริหารเทศบาลต่อไป


จำนวนผู้ออนไลน์ 4 คน