• เปิดถนนซอยนานา

  เปิดถนนซอยนานา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-05-25 09:34:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 309

 • ออกตรวจ ระบบท่อประปา

  ออกตรวจ ระบบท่อประปา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-05-25 09:40:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 328

 • ตั้งเสาหินพระอโศก

  ตั้งเสาหินพระอโศก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-05-25 09:42:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 509

 • ลงพื้นที่ดูความเสียหาย จากน้ำท้วมถนนขาด

  ลงพื้นที่ดูความเสียหาย จากน้ำท้วมถนนขาด ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-05-25 09:49:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 394

 • ก่อสร้างสะพานลอย หน้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

  ก่อสร้างสะพานลอย หน้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-05-25 09:52:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 385

 • ก่อสร้าง และบวงสรวงพระอมรดลใจ

  ก่อสร้าง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-05-25 10:01:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 376

 • ก่อสร้างถนน

  ก่อสร้างถนน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-05-25 10:04:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 336

 • ผลงานหลัก

  ผลงานหลัก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-18 10:17:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 324

 • ดูงานก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อ อบต.ไหล่ทุ่งกับช

  นายกเทศมนตรีจันทนา พิทักษ์พรพััลลภ พร้อมที่ปรึกษานายกฯ และหัวหน้าส่ว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-29 10:57:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 372

 • ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-08 15:06:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 267