• โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัณ 85 พรรษา

  นายกจันทนา , พร้อมด้วยปลัดเทศบาบ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 00:58:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 364

 • งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2557

  งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2557 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 01:48:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 406

 • ประเพณีบุญเดือนหก ที่ฐานจุดบั้งไฟ

  ประเพณีบุญเดือนหก ที่ฐานจุดบั้งไฟ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 01:54:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 436

 • งานแข่งขันกีฬาชุมชน และงาน cattle show ปี 2557

  7 มิ.ย.57 อดีตส.ส.ชูวิทย์และนายกเทศมนตรีจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมพี่น้อง ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 01:58:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 438

 • การแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  7 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยท่านนาย ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 02:02:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 453

 • เทศบาลตำบลตระการพืชผล และชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมงาน

  เทศบาลตำบลตระการพืชผล และชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมงาน Cattle Show 2014 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 02:08:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 564

 • ร่วมเป็นเกียรติในการจับสลากงาน "ยิ่งออม ยิ่งดี ทวี

  23 กรกฎาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-07-24 09:01:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 356

 • ลงพื้นที่ดูการดูดโคลนท่อระบายน้ำตลาดดอนโทน

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะสมาชิกสภา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-07-24 09:07:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 559

 • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อปรองดองสมานฉันท์

  22 กรกฎาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ผู้ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-07-30 14:58:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 386

 • ตั้งจุดบริการกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-08-19 08:45:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 347

 • ลงพื้นที่ดูแลและล้างทำความสะอาดถนนเส้นหน้าตลาดสดเท

  19 สิงหาคม 2557.......นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล - นาย ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-08-21 09:30:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 375

 • โครงการเบิ่งแยงบ้านเฮือน แทนคุณ...เทศบาลตำบลตระการ

  โครงการเบิ่งแยงบ้านเฮือน แทนคุณ...เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนายกจันทนา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-08-27 11:26:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 566

 • โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  วันที่ 23 กันยายน 2557 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-09-29 16:31:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 379

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมล้างถนนลบ้านดอนโทน

  วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล แ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-10-03 08:40:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 322

 • ตรวจเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ในเขตเทศบาล

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-10-15 08:38:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 330

 • งานบุญประเพณี ออกพรรษาแข่งเรือยาว

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานบุญป ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-10-15 08:45:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 309

 • ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมให้กำลัง

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-10-15 11:36:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 290

 • โครงการบริจาคโลหิต เหล่ากาชาด

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-11-05 08:36:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 1628

 • นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ อวยพรวันเกิด สสชูวิทย์

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ อวยพรวันเกิด สสชูวิทย์ (กุ่ย) พิทักษ์พรพัลลภ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-11-14 09:49:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 1713

 • คณะอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองส

  คณะอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทางก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-09 15:52:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 358

 • มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอด

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-09 16:07:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 312

 • พิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ และสมโภชเสามิ่งเมืองตระการพื

  นายวีระชาติ ผ่องโชติ นายอำเภอตระการพืชผล , นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นาย ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-09 16:33:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 469

 • โครงการรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมโดย นายสมปอง วงศ์คูณปลัดเทศบาลตำบ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-22 08:33:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 359

 • มอบถังขยะให้ ประชาชน ในโครงการถนนไร้ถังขยะ

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-22 08:44:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 369

 • พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงตาคม วัดบรมธาตุ

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล ร่วมเป็นเจ้าภา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-29 11:27:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 399

 • ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบข

  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบของที่ระลึกและอวยพ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-29 11:37:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 280

 • มอบของที่ระลึกอวยพรปีใหม่

  สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผลและผู้จัดการ ธนาคารออมสิน มอบของที่ระลึ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-01-12 14:48:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 296

 • มอบของเป็นกำลังใจให้แก่ ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ

  ท่านรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-01-12 14:50:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 284

 • เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ต้อนรับปีใหม่ 2015

  เวลา 08.00 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล เข้าแถวเ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-01-12 14:53:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 276

 • นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล อวยพรปีใหม่และมอบของข

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล อวยพรปีใหม่และ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-01-12 14:58:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 513

 • ล้างตลาดบ้านดอนโทน

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย สมาชิก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-01-12 15:18:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 608

 • มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่ ท่านนายก

  9 ม.ค.58 บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส , ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตระการพืช ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-01-12 15:28:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 428

 • มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และแจกผ้าห่ม

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย ท่านที ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-02-16 09:52:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 365

 • มอบของขวัญวันวาเลนไทล์

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล มอบของขวัญวันวา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-02-16 10:06:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 278

 • นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภมอบผ้าห่มกันหนาว

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าสำ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-02 15:05:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 294

 • โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-20 15:22:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 296

 • มอบผ้าห่มกันหนาว

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับพนักงานเทศบา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-31 10:36:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 268

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-31 10:39:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 306

 • รดน้ำดำหัวและขอพรจาก ท่านที่ปรึกษาพิเศษ ชูวิทย์ พิ

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราช ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-04-20 10:00:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 291

 • คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง

  หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-21 10:16:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 1384

 • ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ฝายน้ำล้นชุมชนตำบลขุ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีอ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-27 08:44:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 254

 • ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [core team]

  การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [core team] ประจำปี 2558 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-08 09:08:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 305

 • เยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบเงินช่วยเหลือ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบเงินช่ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-08 09:15:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 256

 • ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน

  นายสวัสดิ์ รูปคม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานและร่วมต้อนรับ คณะกรรมการส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-08 09:17:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 256

 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาให้ความรู้

  ขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดอุบลราชธาน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-22 10:10:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 264

 • คืนพื้นที่การจราจร และฟุตบาททางเท้า เพื่อคืนความสุ

  เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายมณฑลทหารที่ 22 ออกป ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-07-08 09:10:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 273

 • แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ แจกเบี้ยยังชีพผู้สู ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-08-10 09:43:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 1008

 • เนื่องในวันใกล้คล้ายวันเกิดของท่านที่ปรึกษาพิเศษ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีต ส.ส.ชูว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-11-17 08:49:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 250

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดล้างถนนอุบลฯ-เขมร

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหาร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-11-17 08:52:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 244

 • โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

  โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ม ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-01-11 15:31:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 292

 • ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับผู้แข่งขันจักรยาน

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-04-04 11:19:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 235

 • มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาล

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมคณะผู้บริหา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-05-25 14:45:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 280

 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 ราย

  วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-08 15:16:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 221

 • ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

  วันนี้ ท่านรองนายกรังสันติ์ ชนะพาห์ และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-10-10 10:53:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 207

 • ร่วมงานเกษียณ ด้วยรักและผูกพัน ผอ.ผลัด รูปคม

  วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่ว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-10-10 11:33:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 233

 • วันปิยมหาราช 2559

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม เทศบาลตำบลตระการพืชผล ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-10-27 09:40:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 220

 • ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่มีน้ำท่วมขัง

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำ ตามจ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-05-18 10:47:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 186

 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ท่านนายกจันทนาพิทักษ์พรพัลลภลงพื้นที่ แจกสิ่งของข้า ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-08-01 14:00:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 139