• โครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1

  โครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 01:06:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 953

 • โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

  09.00 น. นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-06-09 01:26:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 426

 • โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยขุหลุ ต.ขุหลุ- ต.

  เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-07-24 09:25:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 394

 • เช้าวันนี้...หน้าโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงและปั้ม ปตท

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดสมปอง วงศ์คูณ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-07-30 15:04:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 395

 • ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  วันที่ 15 ก.ย.57 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-09-29 16:29:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 648

 • การประเมินผลโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน

  วันที่ 26 กันยายน 2557 การประเมินผลโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดย นางจัน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-09-29 16:41:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 368

 • โครงการพัฒนาศักญภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  โครงการพัฒนาศักญภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.ส.ม กองสาธารณสุข ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-10-03 08:36:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 329

 • ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวตามประเพณี

  วันที่ 2 ตุลาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล แ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-10-03 08:42:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 299

 • นโยบายป้องกันยาเสพติด คสช.ด้วยการประชุม

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และคณะผู้บริหาร นโยบายป้องกันยาเสพติด คสช.ด ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-10-22 09:06:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 303

 • โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-11-05 08:34:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 279

 • ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-11-10 09:55:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 366

 • ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

  นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-11-14 09:44:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 277

 • เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาปณกิจสงเคราะห์

  ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีตส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นายกจันทนา พิทักษ์พร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-29 10:52:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 297

 • ประชุมคณะทำงาน,ตัวแทนผู้ประกอบการ

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล พร้อมหัวหน้าส่ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2014-12-29 11:22:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 280

 • ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒน

  เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดท ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-20 15:36:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 263

 • ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมชั้นสาม

  วันที่ 23 มีนาคม 2558 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้า ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-24 15:41:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 272

 • ประชุมสัมมนาโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษต

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดตั้งและส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-24 15:42:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 313

 • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ความดีความชอบ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-03-24 15:43:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 302

 • เปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ปร

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตระการพืชผล อดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-14 10:06:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 248

 • ประชุมเรื่องการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่ว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-14 10:11:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 262

 • การจัดเสวนา สภากาแฟ อำเภอตระการพืชผล

  การจัดเสวนา สภากาแฟ อำเภอตระการพืชผล เป็นการนำเอาข้อมูลข่าวสารของแต่ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-14 10:12:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 268

 • ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่ว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-14 10:14:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 228

 • โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero was

  นายกำชัย ภู่กำชัย รองนายกเทศมนตรี กล่าวเปิดการอบรมโครงการชุมชนต้นแบบ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-21 10:02:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 281

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-21 10:13:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 237

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยที่ 2 ครั้งที่1

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-05-26 09:36:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 307

 • ชี้แจงแสดงความเห็นและแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบถนนเก

  ประชุมหารือเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นและแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบถนนเก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-08 09:10:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 257

 • ประชุมหารือการจัดระเบียบถนนเกษมสมบัติ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนต ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-22 09:34:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 268

 • ประชุมหารือแนวทางในการจราจรและจัดระเบียบถนนเกษมสมบ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนต ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-22 09:57:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 295

 • ประชุมคณะทำงานระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

  ประชุมคณะทำงานระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การจัดตั้งตลาดนัดชุมช ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-06-22 10:06:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 287

 • โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวางแผนการด ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-07-22 09:11:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 260

 • ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/255

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ประ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-08-24 11:12:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 255

 • การประชุม ผู้ประกอบการ เรื่องการต่อสัญญาเช่าแท่นตล

  การประชุม ผู้ประกอบการ เรื่องการต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดสดเทศบาล 2 โดยท่าน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-14 09:11:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 237

 • ประชุมหารือคณะกรรมการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

  ประชุมหารือคณะกรรมการเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการโรงเรียนผู้สูงอา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-14 09:17:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 415

 • พบปะกับผู้สูงอายุในโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-25 14:43:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 261

 • ประชุมจัดงานประเพณีออกพรรษาและแข่งขันเรือยาว

  วันนี้ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ให้เกียรติมาเ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-10-12 14:28:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 252

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

  นายกำชัย ภู่กำชัยรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรม ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-10-12 14:44:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 229

 • ประชุมตัวแทนชุมชนเพื่อเข้าร่วมประกวดหมู่บ้าน

  วันนี้นายกำชัย ภู่กำชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยคณะผู ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-10-12 15:17:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 261

 • โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนหมู่ 1-8

  วันนี้ นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-03-01 15:18:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 323

 • โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานกล่าว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-04-04 09:54:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 244

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-04-04 10:25:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 208

 • ประเมินผลงานตามโครงการอบรมและทัศน์ศึกษาดูงาน

  นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ประเมินผลงานตาม ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-04-19 10:57:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 246

 • ประชุมโครงการปลดทุกข์ สร้างสุข ผู้สูงอายุ

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-04-19 11:08:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 249

 • จัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559

  วันที่ 26 กันยายน 2559เวลา 13.30 น. นางจันทนา พิทักษ์พัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระกา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-10-10 11:14:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 165

 • โครงการพัฒนาร้านแต่งผม-เสริมสวย ปลอดโรคปลอดภัย

  วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ มอบเกียรติบัตรร้านเสริมสวยในโครง ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-10-10 11:20:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 242

 • ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

  วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-10-27 09:17:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 178

 • รงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เปิ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-05-18 10:43:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 175

 • การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ภาพบรรยากาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Ass ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-06-27 10:40:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 137

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 60

  วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ แ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-09-11 14:37:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 146

 • การประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาเด็ก

  วันที่ 4 กันยายน 2560 การประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-09-21 14:30:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 181

 • ประชุมเรื่องขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น

  ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-12-18 15:35:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 164

 • ประชุมสภาเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-02-19 15:07:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 137

 • ประชุมสภาเทศบาลประจําเดือน พฤษภาคม 2561

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-07-05 15:00:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 144