กิจกรรมต่างๆ | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างทัศนคติ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างทัศนคติ

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปี 2558


จำนวนผู้ออนไลน์ 48 คน

อัพเดท: 2015-01-12 15:12:13
จำนวนเข้าชม 387 ครั้ง