สาธารณะ | เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ต้อนรับปีใหม่ 2015

เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ต้อนรับปีใหม่ 2015

เวลา 08.00 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ต้อนรับปีใหม่ 2015


จำนวนผู้ออนไลน์ 67 คน

อัพเดท: 2015-01-12 14:53:44
จำนวนเข้าชม 268 ครั้ง