การประชุม | ประชุมคณะทำงาน,ตัวแทนผู้ประกอบการ

ประชุมคณะทำงาน,ตัวแทนผู้ประกอบการ

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงาน,ตัวแทนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตลาดถนนคนอยากขาย คนอยากซื้อ


จำนวนผู้ออนไลน์ 80 คน

อัพเดท: 2014-12-29 11:22:48
จำนวนเข้าชม 272 ครั้ง