กิจกรรมต่างๆ | โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผลนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร


จำนวนผู้ออนไลน์ 30 คน

อัพเดท: 2014-12-22 08:38:44
จำนวนเข้าชม 345 ครั้ง