สาธารณะ | โครงการรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมโดย นายสมปอง วงศ์คูณปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล นางพูลศรี ศรีเข้ม ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบพัดลม ให้โครงการรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้ออนไลน์ 65 คน

อัพเดท: 2014-12-22 08:33:31
จำนวนเข้าชม 350 ครั้ง