กิจกรรมต่างๆ | ทัศนศึกษาดูงาน ไหว้พระธาตุพนม ใน โครงการอบรมส่งเสร

ทัศนศึกษาดูงาน ไหว้พระธาตุพนม ใน โครงการอบรมส่งเสร

วันที่ 25 กันยายน 2557 ทัศนศึกษาดูงาน ไหว้พระธาตุพนม ใน โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนคุณภาพชีวิผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เมืองอุบล เมืองคนอายุยืน โดย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชนและผู้ประกอบการตลาด


จำนวนผู้ออนไลน์ 73 คน

อัพเดท: 2014-09-29 16:35:48
จำนวนเข้าชม 344 ครั้ง