กิจกรรมต่างๆ | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นท

เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นท

15 ก.ย.57 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง


จำนวนผู้ออนไลน์ 92 คน

อัพเดท: 2014-09-29 16:23:25
จำนวนเข้าชม 346 ครั้ง