สาธารณะ | ตั้งจุดบริการกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตั้งจุดบริการกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม นำโดยท่านนายกจันทนา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจุดบริการกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมมารับฟรีได้ที่ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 54 คน

อัพเดท: 2014-08-19 08:45:00
จำนวนเข้าชม 337 ครั้ง