สาธารณะ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อปรองดองสมานฉันท์

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อปรองดองสมานฉันท์

22 กรกฎาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อปรองดองสมานฉันท์ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล โดย ท่านวีระชาติ ผ่องโชติ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธาน


จำนวนผู้ออนไลน์ 10 คน

อัพเดท: 2014-07-30 14:58:46
จำนวนเข้าชม 378 ครั้ง