สาธารณะ | ลงพื้นที่ดูการดูดโคลนท่อระบายน้ำตลาดดอนโทน

ลงพื้นที่ดูการดูดโคลนท่อระบายน้ำตลาดดอนโทน

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล , นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล , นายพิชัย บุเงิน ผอ.กองช่าง , นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดูการดูดโคลนท่อระบายน้ำตลาดดอนโทน โดยได้รับการสนับสนุนรถดูดโคลนจากเทศบาลเมืองสระแก้ว


จำนวนผู้ออนไลน์ 74 คน

อัพเดท: 2014-07-24 09:07:27
จำนวนเข้าชม 546 ครั้ง