กิจกรรมต่างๆ | มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย มีนาคม61

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย มีนาคม61

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน

อัพเดท: 2018-05-02 10:04:50
จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง