กิจกรรมต่างๆ | ประเมินกิจกรรม โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานอสม.

ประเมินกิจกรรม โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานอสม.

สรุปผลการประเมินกิจกรรม โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน

อัพเดท: 2017-12-18 15:31:54
จำนวนเข้าชม 141 ครั้ง