กิจกรรมต่างๆ | ถ่ายทำรายการ “สารคดีการลดขยะในชุมชน”

ถ่ายทำรายการ “สารคดีการลดขยะในชุมชน”

เทศบาลตำบลตระการพืชผล/เกษตรอำเภอ/โรงพยาบาลตระการพืชผล พร้อมด้วยชุมชนหมู่ที่7 บ้านดอนใหญ่ ร่วมในการถ่ายทำรายการ “สารคดีการลดขยะในชุมชน” โดยสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็นการนำขยะอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในแปลงปลูกผัก ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านดอนใหญ่ ณ ม. 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน

อัพเดท: 2017-12-18 15:29:13
จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง