กิจกรรมต่างๆ | ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2560

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2560

เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมพิธีวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน

อัพเดท: 2017-11-02 09:09:39
จำนวนเข้าชม 155 ครั้ง