กิจกรรมต่างๆ | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(ระยะ 5)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(ระยะ 5)

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายวสันต์ กู้เกียรติกุล ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(ระยะ 5) ณ ที่ทำการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนใหญ่ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้ออนไลน์ 66 คน

อัพเดท: 2017-10-09 10:27:16
จำนวนเข้าชม 283 ครั้ง