กิจกรรมต่างๆ | โครงการโรงเรียนสร้างสุข ปลอดโรคปลอดภัยในเขตเทศบาล

โครงการโรงเรียนสร้างสุข ปลอดโรคปลอดภัยในเขตเทศบาล

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมเป็นประธานในโครงการโรงเรียนสร้างสุข ปลอดโรค ปลอดภัย ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร


จำนวนผู้ออนไลน์ 70 คน

อัพเดท: 2017-09-21 14:28:28
จำนวนเข้าชม 200 ครั้ง