การประชุม | ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 60

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 60

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 55 คน

อัพเดท: 2017-09-11 14:37:51
จำนวนเข้าชม 142 ครั้ง