กิจกรรมต่างๆ | ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวด “อำเภอสะอาด”

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวด “อำเภอสะอาด”

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล และ อบต. ทั้ง ๒๓ แห่ง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวด “อำเภอสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๑๕๕๙-๒๕๖๐) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้ออนไลน์ 77 คน

อัพเดท: 2017-08-22 09:27:26
จำนวนเข้าชม 174 ครั้ง