กิจกรรมต่างๆ | พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบูรพา ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี


จำนวนผู้ออนไลน์ 34 คน

อัพเดท: 2017-07-20 09:58:21
จำนวนเข้าชม 138 ครั้ง