กิจกรรมต่างๆ | พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบูรพา ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี


จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน

อัพเดท: 2017-07-20 09:58:21
จำนวนเข้าชม 157 ครั้ง