กิจกรรมต่างๆ | ขอเชิญชวนทำเทียนเข้าพรรษาโบราณถวายเป็นพุทธบูชา

ขอเชิญชวนทำเทียนเข้าพรรษาโบราณถวายเป็นพุทธบูชา

เทศบาลตำบลตระการพืชผล ขอเชิญชวนทำเทียนเข้าพรรษาโบราณถวายเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560


จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน

อัพเดท: 2017-07-20 09:54:11
จำนวนเข้าชม 177 ครั้ง