การประชุม | การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพบรรยากาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท.) ประจำปี 2560


จำนวนผู้ออนไลน์ 49 คน

อัพเดท: 2017-06-27 10:40:53
จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง