กิจกรรมต่างๆ | พิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

พิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

17 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จัดพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย.ปีที่1 โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย มสว.


จำนวนผู้ออนไลน์ 63 คน

อัพเดท: 2017-03-01 10:54:53
จำนวนเข้าชม 172 ครั้ง