สาธารณะ | ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันนี้ ท่านรองนายกรังสันติ์ ชนะพาห์ และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมในเขตเทศบาล


จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน

อัพเดท: 2016-10-10 10:53:35
จำนวนเข้าชม 183 ครั้ง