ก่อสร้าง | ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เป็นถนนลาดยางในเขตเทศบาล


จำนวนผู้ออนไลน์ 35 คน

อัพเดท: 2016-07-08 15:06:43
จำนวนเข้าชม 189 ครั้ง